• 01

  Fruit boxes

  The boxes are intended for packing various kinds of fruit...

 • 02

  Plastic crates

  We provide both certified crates and economical alternatives

 • 03

  Seantex

Projekty Unijne

Firma DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. J. realizuje projekt pn.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej receptury pulpy papierowej jako budowanie przewagi konkurencyjności firmy Delta na rynku krajowym oraz zagranicznym”

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej receptury pulpy papierowej, w wyniku której powstaną innowacyjne produkty w ujęciu rynku światowego. Powyższe prace zostały przeprowadzone przez Politechnikę Łódzką – Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Wydział Papiernictwa i Poligrafii na zlecenie firmy DELTA Sp. J.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma DELTA Sp. J.  będzie mogła zaoferować odbiorcom, m.in. działających w powiązaniu kooperacyjnym, produkty w postaci opakowań o następujących parametrach: wyższa odporność na nacisk statyczny, niższa waga, optymalizacja konstrukcji opakowań. W efekcie przewożone produkty uzyskają wyższą ochronę, zarówno w trakcie ich logistyki, jak i przechowywania. Nowa receptura będzie stanowić ważny potencjał rozwojowy opakowań ekologicznych, spójny ze strategią eliminacji plastiku. W wyniku realizacji projektu firma rozszerzy zakres prowadzonej działalności o produkcję opakowań. Rezultaty projektu pozwolą firmie znacząco wyróżnić ofertę produktową budując jej konkurencyjność.


Firma Handlowo-Produkcyjna DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp.j. realizuje projekt pn.: „Opracowanie nowej technologii produkcji opakowań z pulpy papierowej w Delta Sp.j.”

Celem projektu jest pozyskanie we współpracy z jednostką naukową know-how na podstawie którego firma będzie mogła rozpocząć produkcję opakowań z pulpy papierowej.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie innowacja technologiczna tj. nowa technologia produkcji opakowań z pulpy papierowej do pakowania świeżych jaj oraz świeżych owoców. Technologia opierać się będzie na opracowaniu receptury pulpy papierowej (miazgi powstałej głównie ze zgniecionego, rozdrobnionego papieru makulaturowego oraz innych dodatków jak np. słoma), utrwalonej chemicznie w celu otrzymania lepkości i właściwości biobójczych, a także zdolnej do formowania w kształty odpowiadające rodzajom planowanych do produkcji opakowań.

• Wartość projektu: 397 351,50 PLN
• Wkład Funduszy Europejskich: 258 440,00 PLN


power_2016

Firma Handlowo-Produkcyjna DELTA Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp.j. zrealizowała projekt pn.: „Innowacyjny zestaw przyrządów usprawniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych podstawą rozwoju firmy F-H P DELTA”

Celem projektu jest opracowanie koncepcji prowadzenia przez firmę DELTA prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym zestawem przyrządów usprawniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i starszych w zakresie codziennego funkcjonowania.